LAUX ROBERT LAUKS

Firma LAUX jest przedsiębiorstwem powstałym w lipcu 2015 w celu komercjalizacji badań naukowych. Firma od początku tworzyła rozwiązania dot. komunikacji z klientem, tworzenia interfejsów aplikacji internetowych, wdrożenia mechanizmów UX w aplikacjach. Aktualnie LAUX stanowi zespół ekspertów z dziedziny badań społecznych i marketingowych. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu badań oraz tworzenia autorskich narzędzi służących doborowi personelu. Od 2022 uruchomiliśmy wyodrębnioną siedzibę CENTRUM PROJEKTÓW BIZNESOWYCH, ul.Witebska 25/2, BYDGOSZCZ w której prowadzimy działalność szkoleniową, badawczą i edukacyjną. (więcej oferta)

Dane firmowe

Adres:

ul. Walecznych 6/53
85-828 Bydgoszcz

Adres WWW:

www.laux.pl

NIP:

6492127085

robert.lauks@gmail.com

+48.693351282

CENTRUM PROJEKTÓW BIZNESOWYCH

LAUX ROBERT LAUKS

Adres: ul. Witebska 25/2

85-759 Bydgoszcz

Telefon: +48693351282

Oferta

Szkolenia dla przedsiębiorstw i struktur klastrowych:

 • Biznes Plan i Aspekty prawnoorganizacyjne
 • Opracowanie strategii rozwoju
 • Badania zlecone oraz wspólne projekty badawcze
 • Wsparcie projektowe
 • Szkolenia i rozwój współpracy
 • Usługi marketingowe
 • Przygotowywanie analizy powiązań klastrowych
 • Analiza SWOT
 • Tworzenie i wdrażanie systemu ocen pracowników i zespołów projektowych
 • Analizy i opracowania z zakresu rynku pracy:

Badania lokalnych rynków pracy - diagnoza, analiza, raporty

 • Ocena efektywności działań oraz przygotowywanie strategii dla instytucji i agencji rynku pracy
 • Analizy trendów i badania foresightowe
 • Raporty w zakresie dysproporcji rynku pracy
 • Badania ankietowe na dużych próbach.
 • Badania fokusowe (FGI)
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • Badania telefoniczne (CATI)
 • Badania typu „tajemniczy klient” (mystery shopper)
 • Badania ankietowe za pomocą Internetu (CAWI).

Innowacje:

 • Badania indywidualnych i społecznych uwarunkowań dla rozwoju innowacyjności,
 • Rozwijanie myślenia przedsiębiorczego,
 • Projektowanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji i rekrutacji
 • Rozwijanie koncepcji wykorzystania w procesie nauczania innowacyjnych ekonomicznych gier symulacyjnych.

Marketing:

 •  Ewaluacje strategii marketingowych.
 • Analizy postrzegania i rozpoznawalności marki, reklamy, produktu
 • Pretesty i badania skuteczności projektów (spoty reklamowe, opakowanie, etykiety, logo, gazetki sprzedażowe)
 • Analizy skuteczności product placement i lokalizacji powierzchni reklamowych

 

Do realizacji wsparcia szkoleniowego udostępniamy przestrzenie sprzedażowe i sal szkoleniowe z pełnym wyposażeniem multimedialnym: CENTRUM PROJEKTÓW BIZNESOWYCH - CENNIK 

 Formularz kontaktowy

 
 _____  _____ __   __ _  _ 
 | __ \ |_  _| \ \  / / | \ | |
 | |__) |  | |  \ \ / / | \| |
 | ___/  | |   \ \/ /  | . ` |
 | |    _| |_   \ /  | |\ |
 |_|   |_____|   \/   |_| \_|
                  
                  

Lokalizacja